Δορυφορικά & Επίγεια Συστήματα Κεραιών

 
Η πρόοδος της τεχνολογίας δεν άφησε ανεπηρέαστη και την εξέλιξη στην τηλεόραση, δίνοντάς της τη δυνατότητα για επίγεια ψηφιακή λήψη.

Η ΕΠΙΓΕΙΑ ΛΗΨΗ απαιτεί την εγκατάσταση κεραίας που πρακτικά χρησιμεύει για τη μετάδοση και λήψη σημάτων ραδιοσυχνοτήτων, τα ηλεκτρονικά ιστού (που περιλαμβάνουν τους ενισχυτές ιστού, τους μείκτες ιστού, διαχωριστές ιστού και φίλτρα ιστού) και τη μονάδα τροφοδοσίας.

Η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΗΨΗ αποτελείται από:

  • Τα κάτοπτρα Δορυφορικής Λήψης.
  • Το LNBS, δηλαδή το δορυφορικό μεταλλάκτη, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ενίσχυση και τη μετάβαση των σημάτων.
  • Από τους διακόπτες DiSEqC, όπου το καθένα λαμβάνει σήματα από διαφορετικό δορυφόρο.
  • Τους μείκτες ιστού SAT/TV.
  • Ενισχυτές I.F. και μεταλλάκτες I.F.